Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for Styczeń 2014

W uzupełnieniu listopadowego wpisu poświęconego Janinie Bobińskiej-Paszkowskiej przedstawiam prace artystki z drugiego dziesięciolecia XX wieku, znajdujące  się w zasobach MN w Warszawie. Miniatury zostały przekazane muzeum przez Jadwigę Szelągowską z Brzezińskich, która była rodzoną siostrą Jana Brzezińskiego – pierwszego męża Janiny.
Wśród prac znajdujemy kilka jej portretów oraz portrety innych członków rodziny Brzezińskich.

.

JBPJanina Bobińska Paszkowska

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Portret Jadwigi Szelągowskiej z Brzezińskich przy fortepianie, rok 1917, akwarela, papier,  15,3×13,3 cm.

.

JB-P min.1007 MNW

.

Portret Marii Wandy Brzezińskiej z Forigów, matki Jadwigi, Jana, rok 1917, gwasz, akwarela, papier, 6,3×4,3 cm.

.

JB-P 1008 MNW

.

Portret Stanisławy Mazaraki z Brzezińskich, siostry Jadwigi i Jana, rok 1915, akwarela, papier, 5,8×3,6 cm

.

JB-P MNW 1009.

Portret Julii Mazaraki, córki Stanisławy z Brzezińskich, po 1900 roku, akwarela, papier, śr.7,0 cm

.

JBP MNW 1010.

Portret Jadwigi Szelągowskiej z Brzezińskich, po 1912 roku,tusz,papier, 1,0×7,0 cm

.

JB-P MNW 1011.

Portret Jadwigi Szelągowskiej z Brzezińskich, rok 1912,akwarela,papier, 5,5×4,0 cm

.

JBP MNW 1012-1JB-P MNW 1012-2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Portret Jadwigi Szelągowskiej z Brzezińskich, rok 1912, gwasz, papier, śr. 3,9 cm

.

JB-P MNW 1013

.

Madonna z Dzieciątkiem, rok 1917, akwarela, deska dębowa, ś. 14,2 cm

Reklamy

Read Full Post »

Museum of Lost Art / Muzeum Utracone’ a project for opening event on ‘The Night in the Museum’ in Warsaw, done together with Association of Marketing Communication (SAR) for Ministry of Culture and Heritage, Royal Castle in Warsaw and The General Office, City of Warsaw. ‘Muzeum Utracone’ is a virtual exhibition showcasing craft, sculpture and art, which do not belong to Polish treasury anymore, but there is still chance of getting them back. Movie displays only a very small part of goods lost in World War II and stolen after 1945.

.

.

Muzeum Utracone to nowa kategoria odnośników jakie umieściłem na blogu /między MUZEA a VARIA/. To multimedialne prezentacje przedstawiające  najbardziej wartościowe dzieła sztuki  jakie zostały utracone, głównie  podczas ostatniej wojny. Tylko nieliczne udało się  odzyskać.Poszukiwania pozostałych trwają nadal.

.

” Założeniem tego  projektu  prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest zebranie w jednym miejscu i pokazanie w ultranowoczesnej formie materialnego dorobku kultury utraconej na przestrzeni wieków. Nadrzędnym celem  przedsięwzięcia  jest poszukiwanie nowych sposobów popularyzowania wiedzy na temat utraconego dziedzictwa narodowego i szukania możliwości dotarcia do utraconych, w tym szczególnie w czasie II wojny światowej, obiektów kultury (malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne, bezcenne dzieła rękopiśmienne).

Ministerstwo Kultury od 1992 roku gromadzi dane na temat strat wojennych polskich bibliotek oraz dzieł sztuki z terenów znajdujących się w granicach Polski po 1945 r.

Początkowo dokumentację prowadzono w ramach działalności Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, którego urząd powołano uchwałą Rady Ministrów w 1991 roku. W 2001 r. po zniesieniu urzędu Pełnomocnika, jego zadania przejął Minister Kultury. Obecnie prace kontynuowane są przez Departament Dziedzictwa Kulturowego.

Informacje o stratach w zabytkach ruchomych nadsyłały muzea, zgłaszały osoby prywatne, wyszukiwali je również pracownicy i współpracownicy Biura w różnych zbiorach archiwalnych, przede wszystkim w Archiwum Akt Nowych, w dokumentacji Biura Rewindykacji i Odszkodowań działającego w latach 1945-1951 przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. Szczególnie wartościowe materiały pochodzą z kwerend archiwalnych prowadzonych w Niemczech, Czechach, Austrii i Rosji, a także Stanach Zjednoczonych. Na bazie powyższej dokumentacji powstała komputerowa baza danych zawierająca obiekty utracone w wyniku II wojny światowej.

Prowadzony przez Departament rejestr ruchomych dóbr kultury obejmuje dwadzieścia trzy działy, w tym: malarstwo, rzeźbę, grafikę, meble, tkaniny, porcelanę, szkło, złotnictwo, militaria, zbiory numizmatyczne i archeologiczne. Do chwili obecnej wpisano ok. 60 000 rekordów, z których każdy teoretycznie odpowiadać powinien pojedynczemu obiektowi. Jednak w wielu przypadkach pod jednym rekordem zapisano kilka przedmiotów niegdyś opatrzonych w zbiorach wspólnym numerem inwentarzowym.

Do dziś dzięki staraniom Ministerstwa do kraju powróciło wiele cennych obiektów. Odzyskanie większości tych obiektów było możliwe dzięki informacjom przekazywanym przez muzealników, kolekcjonerów i pasjonatów, toteż jeśli któryś z zamieszczonych w prezentacji utraconych obiektów zostanie przez Państwa rozpoznany jako ocalały z pożogi wojennej, prosimy o kontakt z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego.

Multimedialny pokaz wirtualnego Muzeum utraconych i odnalezionych dzieł sztuki zainaugurowany został wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w maju 2010 r. podczas Nocy Muzeów, na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie „.

Read Full Post »