Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for Kwiecień 2014


Jan Rustem był z pochodzenia Ormianinem, osiadłym w Polsce zapewne około roku 1774/75 (od 10 roku życia miał przebywać pod opieką Adama Kazimierza Czartoryskiego). Od około 1792 r. mieszkał w Warszawie, gdzie uczył się rysunku u Jana Piotra Norblina, możliwe, że pracował też wtedy w atelier królewskim Marcellego Bacciarellego. Wiele podróżował po Rzeczypospolitej, bywał chętnie goszczony w dworach szlacheckich. W roku 1798 został powołany jako adiunkt do Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie później uzyskał stanowisko profesora rysunku (1811). Położył wielkie zasługi w zakresie działalności pedagogicznej, jak również na polu reorganizacji uczelni. Rustem był przede wszystkim twórcą portretów polskiego ziemiaństwa i profesorów macierzystego uniwersytetu. Były to najczęściej popiersia o prostej kompozycji, na neutralnym tle, bez głębszej charakterystyki psychologicznej modela. Dobrze oddawały podobieństwo, były poprawne technicznie; ponadto odznaczały się bardzo dobrze opracowanym modelunkiem światłocieniowym.

Zamek  Królewski na Wawelu

Zamek Królewski na Wawelu.

 

kość.

kość2

Jan Rustem (1762-1835) –  portret Tadeusza Kościuszki, ok. 1794, kość słoniowa; akwarela, gwasz, 4,2 x 3,4 cm. Na odwrocie odręczny napis piórem na papierze nałożonym – „Ofiarowany przez Kościuszkę Mich. Kochanowskiemu”

Michał Kochanowski (1757-1832) –  był przyjacielem Kościuszki zapewne jeszcze z czasów jego nauki w Szkole Rycerskiej Stanisława Augusta w Warszawie (wspólnie uczęszczali tam w latach 1767-1769). Zważywszy na „patriotyczny” życiorys Kochanowskiego, obaj potem jeszcze wielokrotnie musieli zetknąć się ze sobą. Michał Kochanowski był posłem na Sejm Czteroletni i zwolennikiem Konstytucji 3 Maja, działaczem powstania kościuszkowskiego, a w końcu – senatorem. Jakkolwiek nigdy nie brał czynnego udziału w walkach powstańczych, angażował się w jego sprawę na platformie politycznej, m.in. jako członek Rady Zastępczej Tymczasowej, a następnie Rady Najwyższej Narodowej.

 

Read Full Post »