Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for Listopad 2014

Czyj to portret 2.

W pazdzierniku 2008 roku umieściłem post zatytuowany „Czyj to portret”  publikując wizerunek oficera II RP, powstały na terenie jednego z niemieckich oflagów jenickich. Dzisiaj, ponownie stawiam to pytanie, ponownie licząc na pomoc czytelników. Sprawa dotyczy portretu majora wojska polskiego, który również powstał w okresie niemieckiej niewoli.

W czasie działań wojennych w Polsce we wrześniu 1939 r. dostało się do niewoli niemieckiej ponad 450 tysięcy żołnierzy, w tym około 17.350 oficerów.  Wśród nich byli żołnierze , którzy przekroczyli granicę z Rumunią a następnie zostali internowani w tym kraju. Oficerowie  zostali 8 lutego 1941 r. wydani przez władze rumuńskie Niemcom.  1087 polskich oficerów z Rumunii zostało umieszczonych w Oflagu VI E w Dorsten

Od września 1942 r. Niemcy rozpoczęli likwidowanie małych, prymitywnych obozów przejściowych, a na ich miejsce tworzono obozy większe, lepiej przystosowane do przetrzymywania jeńców. Oficerów umieszczono w 12 oflagach, a od 1943 r. przeniesiono ich do 4 dużych obozów:
1. Oflag II C Woldenberg – ponad 6 tys. jeńców.
2. Oflag VII A Murnau – około 5 tys. jeńców.
3. Oflag II D Gross Born – około 3 tys. jeńców.
4. Oflag VI B Dössel – około 3 tys. jeńców.

Pierwsze trzy obozy utworzono na początku wojny, a do Dössel jako pierwsi zostali skierowani oficerowie internowani  w Rumunii. W grupie tej było 11 generałów oraz 163 podoficerów i szeregowych. Resztę stanowili oficerowie.

Stan liczebny został stopniowo uzupełniony tak, że stale przebywało w obozie około 3000 jeńców, a wśród nich było 15 generałów. W Oflagu VI B do momentu wyzwolenia w dniu 01.04.1945 roku przebywali tylko Polacy.

.

major

.

nawroc3.

major5.

Portret przedstawionego i niezidentyfikowanego majora powstał w okresie jego pobytu w oflagu w Dorsten. Autorem pracy jest kapitan Stanisław Nawrocki jeniec / 381/VIE / oflagu Dorsten a następnie VI B Dössel.

Pozostaję z nadzieją, iż przy Waszej pomocy uda się rozpoznać majora.

Interesują mnie również losy kapitana Nawrockiego.

Reklamy

Read Full Post »