Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for Luty 2015

herb_zamoyskich

.

W dniu wczorajszym w domu aukcyjnym Ostoya  odbyła się licytacja portretu członka rodu Zamoyskich, ordynata na dobrach kozłowieckich, hrabiego Konstantego Zamoyskiego. Wprawdzie wymiary dzieła, 24 x 17 cm , wykraczają poza zwyczajowo  przyjęte dla miniatur , jednakże sposób malowania – emalia na blasze , nawiązuje do wielowiekowych tradycji malarstwa miniaturowego. Autor tej znakomitej pracy nie został ustalony ale moim zdaniem  należy szukać jego nazwiska wśród najbieglejszych francuskich portrecistów pracujących tą techniką w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku.

Pojawienie się tej oferty stało się przyczynkiem do powstania tego wpisu. Przedstawię w nim krótkie informacje z biografii Konstantego Zamoyskiego oraz niektórych jego przodków. Babcia, księżniczka Zofia Zamoyska z Czartoryskich uchodziła za niekwestionowaną piękność swoich czasów. W zasobach Gabinetu Miniatur Muzeum Narodowego w Warszawie znajduje się kilka jej miniaturowych portretów, które prezentuje.

.

konstanty

PORTRET KONSTANTEGO ZAMOYSKIEGO, ok. 1870

Emalia malarska, blacha miedziana; oprawa ze złoconego brązu, z herbem Jelita pod koroną hrabiowską.
Oprawa sygnowana: G.KELLER PARIS.

.

Konstanty urodził się w roku 1846 i był  synem Jana Zamoyskiego  i Anny z Mycielskich. Po wielu latach spędzonych we Francji w 1870 roku ożenił się z Anielą Potocką. Prezentem dla nowożeńców była Kozłówka – majątek przekazany Konstantemu przez ojca. Aniela w posagu wniosła plac przy Foksalu w Warszawie. Na jednej z najbardziej okazałych działek (dziś ul. Foksal 2), w latach 70. XIX w. Zamoyscy wybudowali pałac według projektu Leandro Marconiego. Hrabia Konstanty Zamoyski, postawił sobie ambitny cel uzyskania dla Kozłówki statusu ordynacji (tj. majątku niepodzielnego i niezbywalnego, dziedziczonego przez najstarszego syna lub innego mężczyznę z rodu) oraz stworzenia tutaj wielkopańskiej rezydencji. W r. 1903 na mocy ukazu carskiego utworzona została Ordynacja Kozłowiecka, licząca 7650 ha, z czego 4451 stanowiły lasy. Należał do niej również pałac w Warszawie.

Aniela Zamoyska nie urodziła Konstantemu następcy. Zmarła w roku 1917 i jest wraz z mężem, pochowana w kaplicy cmentarnej Zamoyskich w Kamionce. Po bezpotomnej śmierci Konstantego Zamoyskiego w roku 1923, ordynację kozłowiecką odziedziczył jego stryjeczny brat Adam.

.

Rodzice

zamoyski z rodziną.

Konstanty Zamoyski / w środku / z rodzicami i rodzeństwem.

.

Jan Zamoyski urodził się 16 lutego 1802 roku, jako trzeci z dziesięciorga dzieci Stanisława Kostki  i Zofii Zamoyskich.  Pobierał początkowo nauki domowe, następnie uczył się na pensji w Paryżu a od 1817 roku studiował na akademii w Genewie. W lecie 1820 roku z młodszym bratem Władysławem udał się na dokończenie studiów do Berlina.

Działalność publiczną rozpoczął Jan Zamoyski w ministerstwie sprawiedliwości a po paroletnim pobycie w Paryżu dostał się, podobno wbrew swej woli, do służby dyplomatycznej. W czasie powstania listopadowego przebywał w Petersburgu, pracując w ministerstwie spraw zagranicznych. Dosłużył się tytułu szambelana Jego Cesarsko-Królewskiej Mości.W latach 30. XIX w., porzucił służbę dyplomatyczną i zajął się  prowadzeniem własnych interesów. W roku 1836 został właścicielem pałacu w Kozłówce.

Plany ożenienia się podjął późno, bo jako mężczyzna czterdziestoletni. Jego wybranką   została Anna Mycielska, pochodząca z rodziny senatorskiej, osiadłej głównie w Wielkopolsce. Po zawarciu ślubu Zamoyscy mieszkali jakiś czas w Warszawie, często odwiedzając też inne rodzinne posiadłości. W Kozłówce nie zamieszkali, gdyż Anna tego miejsca nie polubiła.  Spędziła tu zaledwie dwa miesiące w 1845 roku. Prawdopodobnie w latach 50. XIX w. Zamoyscy wyjechali do Francji i osiedli w Auteuil, gdzie Jan w 1853 roku kupił willę Montmorency. Dochowali się trójki dzieci: Jadwigi (1844–1895), Konstantego (1846–1923) i Jana (1849–1923).

Anna Zamoyska zmarła na gruźlicę w 1859 roku, pozostawiając trójkę małych dzieci. Po śmierci żony opiekę nad dziećmi sprawował Jan, który już powtórnie się nie ożenił. Był ojcem surowym, ale troskliwym. Dbał o wykształcenie swoich potomków, a później sprawiedliwie podzielił między nich majątek. Kozłówka jako prezent ślubny dostała się starszemu synowi, Konstantemu. Ostatnie lata życia spędził Jan Zamoyski u córki, w Tyczynie. Tam też zmarł w 1879 roku i został pochowany w miejscowym kościele.

.

Dziadkami Konstantego byli  Stanisław Kostka Zamoyski i Zofia Zamoyska z Czartoryskich.

zofia z rodziną.

.

Zofia była piątym  dzieckiem Izabeli i Adama Kazimierza Czartoryskich.Urodziła się 15 października 1778 roku w Warszawie. Tajemnicą poliszynela jest fakt, iż była owocem związku księżnej Izabeli z Franciszkiem Ksawerym Branickim. Choć Zofia urodziła się w stolicy, to już jako pięcioletnia dziewczynka została przewieziona do Puław. Tu dorastała, a nad jej edukacją czuwał m.in. poeta Franciszek Dionizy Kniaźnin. Na początku lat 90. XVIII wieku Zofia zadebiutowała na warszawskich salonach i już wtedy została okrzyknięta pięknością.

20 maja 1798 roku Zofia poślubiła Stanisława Kostkę Zamoyskiego, syna kanclerza Andrzeja Zamoyskiego. Nazywana nie bez powodu „matką rodu Zamoyskich”, urodziła Stanisławowi 10 dzieci – 7 synów i 3 córki.  Zofia Zamoyska uznawana za najbardziej urodziwą Polkę swojej epoki, była osobą zaangażowaną społecznie. W 1814 r. założyła Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności.  Koncerty na rzecz działalności Towarzystwa dawał ośmioletni wówczas Fryderyk Chopin. Była również prezeską Towarzystwa Muzycznego w Warszawie.

W 1835 roku Stanisław  Kostka Zamoyski  przekazał zarząd zamojskiej ordynacji synowi Konstantemu / 1799-1866/. Pogarszający się w tym czasie  stan zdrowia zmusił Zofię Zamoyską do wyjazdu za granicę. Umarła na gruźlicę 27.02.1837 roku we Florencji. Została pochowana w tamtejszym kościele Santa Croce, a rzeźbę jej nagrobka wykonał Lorenzo Bartolini. Kopię tego nagrobka można podziwiać w kaplicy pałacowej w Kozłówce.

Konstanty Zamoyski – wnuk  uhonorował Zofię, eksponując w pałacowych wnętrzach jej liczne portrety, w większości kopie oryginalnych wizerunków , znajdujących się w wielu domach jej dzieci i wnuków. Kozłowiecka kolekcja jest do dziś wyrazem kultu i czci jaką Konstanty darzył swoją babkę.

Więcej w ciekawym opracowaniu na stronie – http://tabazella.blogspot.com/2014/09/la-belle-sophie.html

Zofia Zamoyska  była licznie  portretowana przez najlepszych malarzy epoki. Wśród nich znajdziemy takie nazwiska jak :  Jean-Baptiste Isabey, Jean-Baptiste Greuze, Friedrich Füger, Josef Grassi, Johann Baptist von Lampi starszy i François Gérard.

.

zofia czartoryska+siostra

Portret księżniczek Marii i Zofii Czartoryskich w wieku dziecięcym, gwasz , kość,9,4 x 6,8 cm , ok.1780 .

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=17713&show_nav=true#

.

 

zofia czartoryska0

.

Wincenty Lesseur / 1745- 1813/ – kopia według olejnego portretu Heinricha Friedricha Fugera,

Zofia Czartoryska jako Psyche ,gwasz, kość, 14 x11,4 cm , 1797

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=17714&show_nav=true

.

.

zofia czartoryska5

Tarnowska, Waleria (1782-1849) – portret jest powtórzeniem miniatury Józefa Grassiego.

Zofia z Czartoryskich Stanisławowa Zamoyska- akwarela , gwasz, kość , 6,2 x 4,8 cm , 1803.

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=4217&show_nav=true

.

.

zofia czartoryska

.

Isabey, Jean-Baptiste (1767-1855) – kopia ,  oryginał w zbiorach prywatnych w Londynie.

Zofia z Czartoryskich ordynatowa  Stanisławowa Zamoyska.” Le coup de vent „, olej, deska dębowa , 1803

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=4165&show_nav=true

.

.

zofia czartoryska22.

Grevedon, Pierre Louis (1776-1860)

Zofia z Czartoryskich ordynatowa Stanisławowa Zamoyska w turbanie, gwasz, kość, 19,6 x 15,0 cm, 1830

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?showContent=true&id=4174

.

Muzeum Narodowe w Warszawie

.

zofia czartoryska4.

Grevedon, Pierre Louis (1776-1860)

Stanisław Kostka Zamoyski / 1775 – 1856 / XII ordynat na Zamościu,  gwasz papier ,18,6 x 14,4 cm, 1830

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=4175&show_nav=true

Read Full Post »

 

Nationalmuseum – Stockholm

Bierzyńska.

Michalina Bierzyńska z Bierzyna h.Ślepowron ,gwasz, 1830

 

 

Read Full Post »