Feeds:
Wpisy
Komentarze

 

W lipcu ubiegłego roku opublikowałem wpis poświęcony miniaturowemu portretowi Aleksandra Komara. W tekście pozostawiłem pytanie dotyczące munduru w jakim przedstawił hrabiego Stanisław Marszałkiewicz . Dzisiaj możemy bez wątpliwości stwierdzić , że to uniform przypisany huzarom Grodzieńskiego Pułku Huzarów. Potwierdzenie znajdziemy w ukraińskim periodyku poświęconym historii wojskowości „Cytadela”.  Autor Mychajło Słobodianiuk zamieścił bardzo ciekawe studium dotyczące „barwy” rosyjskiego Grodzieńskiego Pułku Huzarów Lejb Gwardii z lat 1824–1830. Swoje ustalenia dotyczącego jego dziejów i umundurowania, poza odpowiednią literaturą, oparł przede wszystkim na znajdujących się obecnie w zbiorach Lwowskiego Muzeum Historycznego, a pochodzących z epoki i mających przez to ogromną  wartość źródłową, obrazach olejnych Józefata Ignacego Łukaszewicza.

Józefat Ignacy Łukaszewicz ( 1789 – 1850 ) – malarz, uczeń Jana Rustema na Uniwersytecie Wileńskim, żołnierz napoleoński, po 1813 r. osiadł w Warszawie. Uczył się u Józefa Kosińskiego oraz Antoniego Brodowskiego i Antoniego Blanka w Oddziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1819-1830 nadworny malarz księcia Konstantego, na którego zlecenie malował żołnierzy, rewie wojskowe i sceny wojenne. Portrecista, zajmował się także miniaturą i malarstwem religijnym, a po 1830 r. również pejzażowym.
https://shron1.chtyvo.org.ua/Slobodianiuk_Mykhailo/Leib-hvardii_Hrodnenskyi_husarskyi_polk_1824_1830.pdf?

.

Click to access Leib-hvardii_Hrodnenskyi_husarskyi_polk_1824_1830.pdf

W tym roku szalejący Covid – 19 dał się we znaki, również rynkowi sztuki. Wiele z zaplanowanych aukcji stacjonarnych, szczególnie wiosną, zostało albo odwołanych albo licytacje odbywały się tylko w trybie on line. Podaż miniatur była całkiem spora choć tych związanych z Polską pojawiło się, jak zwykle niewiele. Niektóre z nich zostały omówione na stronach bloga. W tym poście zamykającym 2020 rok zaprezentuje miniaturowe polonika, których zdjęć nie publikowałem.

.

Listopad 2020

.

Portret Marii Leszczyńskiej ( Maurice-Quentin de La TOUR (1703-1768), d’après).  Miniatura o wymiarach 8,5 x 6,5 cm. w ramce z pozłacanego brązu.

.

Październik 2020

 

.

Leon Brzeziński  (1809-1865). „Portret dziewczynki w białej sukni”. Miniatura owalna, sygnowana w prawym dolnym rogu o wymiarach : 38 mm x : 32 mm. 

.

Październik 2020

.

.

Portret Olimpii Grabowskiej  hr.Tarnowskiej (1788-1874).  Owal o wymiarach ca. 7×5 cm

.

Lipiec 2020

.

.

.

August II Mocny (1670 – 1733) – dwa miniaturowe portrety w emalii na lipcowej aukcji w DA Bonhams.

 

.

Kwiecień 2020

.

Stanisław August Poniatowski wystawiony przez DA Bassenge. Miniatura na kości, owal  3,7×3,1 cm.

 

 

 

Marcin Kuśmierski pozostaje zupełnie nieznaną postacią. Jego nazwisko znajduje się na liście rodaków, którzy opuścili kraj po zdławieniu powstania 1831 roku. Jedyną pracą, jaką udało mi się znaleźć, potwierdzającą zdolności plastyczne Kuśmierskiego stanowi nokturn przedstawiający obóz żołnierski powstańców. Dzieło to możemy znaleźć  w zasobach umieszczonych na stronie  http://www.polona.pl.

 

https://polona.pl/item/oboz-zolnierski-z-czasow-powstania-listopadowego,MTA3NjIwNg/0/#info:metadata

.

Przedstawione poniżej portrety stoją na nierównym poziomie artystycznym. Stanowią jednak, ciekawe uzupełnienie wiedzy o polskich artystach parających się miniaturą portretową w pierwszej połowie XIX wieku. 

 

.

.

.

24 czerwca 2017 .Hôtel des ventes de Charleville-Mézières- poz.115

M.Lusmiersky (XIXe) ? Miniature ovale figurant un portrait d’officier (Polonais ?), sbd “M.Lusmiersky?” et datée 1835 (7x9cm)..

05 grudnia 2020 r.

Miniatura ta przedstawia pieszego gwardzistę Gwardii Honorowej. Panie Janie, dziękuje za identyfikacje.

Gwardia Honorowa (Gwardia Akademicka) – formacja paramilitarna studentów Uniwersytetu Warszawskiego, służąca ochronie władz powstania listopadowego (służba ochrony dyktatora). Utworzona 1 grudnia 1830 roku w Warszawie przez profesora Uniwersytetu Krystyna Lacha Szyrmę. Zlikwidowana przez gen. Jana Skrzyneckiego  w lutym 1831r. 

 

 

.

.

.

Miniatur Dame in schwarzem Kleid mit Spitzenhaube , sign. Martin Kusmierski 1833. Wymiary 5,7×7,3 cm , z ramą 11.2 x 13.2 cm.

 

W naszym Wirtualnym Muzeum pojawiają się dwa nazwiska autorów małych portretów. Oba pozostawały do tej pory  poza wiedzą dostępną w literaturze tematu. Należy je dopisać do całkiem licznej już grupy uczestników Powstania listopadowego, którzy po jego upadku musieli emigrować i za granicą próbowali  swoich sił w malarstwie miniaturowym. Ich prac nie znajdziemy w muzeach. Pojawiały się natomiast w ostatnich latach w ofercie aukcyjnej i internetowej. W przypadku Jana Włodarskiego udało mi się zebrać kilka informacji. Bohater następnego wpisu jest jeszcze bardziej tajemniczy.

Jan Włodarski – pochodził z miejscowości Głowaczów w woj. sandomierskim. W 1831 roku działał jako porucznik oddziału partyzanckiego. Po upadku powstania, przez Morawy dostał się do Francji. W 1832 roku mieszkał w Lunel, a następnie w Le Puy. Członek Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Jego nazwisko pojawia się w opracowaniu autorstwa Jana Stranda ” Polskie Powstanie listopadowe i Morawy w latach trzydziestych XIX wieku”.

Rafał Gerber w swojej pracy „Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny”,  wymienia Włodarskiego wśród studentów pobierających naukę na Wydziale Nauk i Sztuk Pięknych, sekcja Malarstwo .

.

.

.

.

Portret kobiety , sygnowany i datowany 1835.

.

.

.

Portret nieznanego mężczyzny , sygnowany i datowany 1837.

Muzeum Narodowe w Warszawie

.

Portret Zofii z Branickich Arturowej Potockiej (1790-1879) z Krzeszowic.

Sygnowany i datowany 1824.

.

Ossolineum

.

Izabela Lubomirska z posążkiem Henryka Lubomirskiego jako geniusz sławy.

Portret sygnowany i datowany 1816.

.

.

Portret dzieci Ludwiki z Rzewuskich i Antoniego Lanckorońskich – Ludwika (1795-1819), Anny (1797-1812), Karola (1799-1863) i Kazimierza (1802-1874) Lanckorońskich.

Sygnowany i datowany 1805.

Wśród wielu prac jakie w swojej długiej karierze wykonał Stanisław Marszałkiewicz znajduje się  miniaturowy portret hrabiego Aleksandra Komara (1801-1875). Do tej pory miniatura ta znana była dzięki czarno-białej  fotografii jaką można znaleźć w internecie. Bardziej zainteresowani tematem mieli możność  zapoznać się z tym portretem zaglądając do katalogu wystawy miniatur we  Lwowie 1912 roku. Znajdziemy w nim  kolorowe przedstawienie wizerunku oraz krótki opis , informujący  Portret Aleksandra Komara z Kuryłowiec. Na tle zachmurzonego nieba popiersie młodego mężczyzny o jasnych włosach, w mundurze granatowym, srebrem naszywanym i opadającym z lewego ramienia płaszczu.Oznaczenie dołem z lewej: S.Marszałkiewicz.  Akwarela na płytce kościanej (10.2 x 8 cm. w świetle), w ramce drewnianej z bronzową obwódką. Własność Aleksander hr.Tyszkiewicz, Lwów.”

.

źródło- Wikimedia.org

.

Twórcą fortuny rodziny Komarów był jego ojciec Stanisław Komar h.Korczak. Pomijając szczegóły należy odnotować, że w roku 1795 stał się właścicielem rozległych dóbr na Ukrainie. Był wiernym poddanym Katarzyny II , służył w armii rosyjskiej . Po jej śmierci wziął dymisję i jako major gwardii osiadł na Podolu. Majątek jego liczył 140 000 morgów obejmując 4 miasteczka, 36 wsi, przeszło 10000 poddanych. Jego żona Honorata z Orłowskich pochodziła z zamożnej rodziny podolskiej. Pobrali się w listopadzie 1800 roku a ich siedzibą stały się Kuryłowice nad Żwawem, w powiecie winnickim, które uchodziły za jedną z najpiękniejszych rezydenci na Podolu. Zapatrzeni w kulturę zachodnią, głównie francuską, Komarowie podejmowali licznych cudzoziemców lub też większą część roku spędzali za granicą. Około 1822 nabyli willę w Neapolu a wkrótce potem w Nicei, co ułatwiało częste wyjazdy i dłuższy pobyty poza krajem. Rodzice posiadali szóstkę dzieci, trzech synów i trzy córki. Najstarszym synem był Aleksander urodzony w 1801 roku. Najsławniejszą przedstawicielką rodu jak i epoki w której żyła była jego siostra Delfina, określana dzisiaj „muzą polskiego romantyzmu”.

Niedawno na forum kolekcjonerów miniatur pojawiło zdjęcie tego portretu . W XIX wieku pozostawał on wśród pamiątek rodzinnych jego córki Aleksandryny  zamężnej z Mikołajem, hr.Tyszkiewicz-Łohojskim a następnie ich syna Aleksandra hr.Tyszkiewicz. To jego nazwisko, jako właściciela pojawia się w katalogu wystawy 1912r. Późniejsze losy nie są znane. Obecnie znajduje się w zbiorach francuskiego kolekcjonera.

.

.

http://goskatalog.ru/portal/?fbclid=IwAR2iADCM1KGSbOTqSuhVjsH2FgpEQX9xp-MfxW_zGy3-xM1loGwAzwPIqMo#/collections?id=23638611

.

.

Dane biograficzne hr.Aleksandra do jakich dotarłem są bardzo skąpe. Znamy rok urodzenia oraz wiemy, że 18 listopada 1829 roku w kościele św.Jakuba w Warszawie wziął ślub z Pelagią hrabiną Mostowską . Aleksander nie doczekał się męskiego potomka, posiadając jednakże 4 córki. Spuścizna po zmarłym ojcu jaką odziedziczyli jego bracia, Mieczysław i Włodzimierz zostaje wyprzedana między 1840 a 1850 rokiem. Obaj opuszczają kraj. Aleksander pozostaje ostatnim właścicielem Kuryłowiec ale i on około 1870 roku sprzedaje majątek, rosyjskiemu admirałowi Nikołajowi Cichaczowowi. Następnie wyjeżdża do Nicei, zamieszkując u sławnej siostry – Delfiny, po mężu Potockiej. Umiera w roku 1875.

Zapraszam czytelników bloga do uzupełnienia danych życiorysu.

Mnie zainteresował uniform w jakim został przedstawiony młody hrabia Aleksander. Na odwrotnej stronie miniatury znajduje się opis, że to przedstawienie w mundurze Gwardyjskiego Grodzieńskiego Pułku Huzarów (ros. лейб-гвардии Гродненский гусарский полк). Został on utworzony za panowania cara Aleksandra w lutym 1824 roku w Siedlcach. Mieli go tworzyć Polacy, którzy służyli w innych pułkach huzarskich. Składał się z 4 szwadronów i rezerwy pieszej. Miejscem dyslokacji była Warszawa. Do tworzącego się pułku zostało odesłanych 176 wojaków niższych stopniem z jednostki o podobnie brzmiącej nazwie – Pułk Huzarów Grodzieńskich, który w tym samym czasie został przemianowany na Klastycki Pułk Huzarów( ros. гусарский Клястицкий Генерала Кульнева полк.)

Ostatnie dane podaję ponieważ w prowadzonej z Rosjanami rozmowie  spotkałem się ze zdaniem, że mundur w jakim widzimy Aleksandra Komara przypisany był do grodzieńskiego (klastyckiego) pułku. W dyskusji zabrakło przekonywujących argumentów na tą opinię. Moim zdaniem to nieprawidłowa teza i należy uznać , że umieszczony na rewersie miniatury opis , zachowany zapewne w pamięci członków rodziny, jest prawdziwy. 

Dyskusja jest otwarta. Każda informacja w sprawie munduru hrabiego Aleksandra będzie mile widziana.

13 stycznia 2021.

Moja opinia na temat munduru znalazła potwierdzenie. Nazwisko porucznika Komara znajduje się na wykazie huzarów Gwardyjskiego Grodzieńskiego Pułku Huzarów. W przypadku naszego hrabiego kariera wojskowa nie była długa. Zasilił pułk 3 marca 1928 roku a wystąpił ze służby 10 października 1829 roku. Było to zapewne spowodowane zamianą stanu żołnierskiego na małżeński, bo w taki związek Aleksander Komar wstąpił listopadzie 1829r.

.

„Историa лейб-гвардии Гродненского” (т. 2, с. 51). Там же на с. 379 упомянут и ваш персонаж”. Materiały źródłowe przesłał Pan Valery Smolyaninov , któremu składam podziękowania.

 

Kończąc dzisiejsze opracowanie przedstawiam dwa miniaturowe portrety – matki i siostry, wykonane w 1824 roku przez Rodolpha Bella.

.

.

.

Portret Delfiny hr. Potockiej z Komarów (1807-1877)

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1601689,Delfina-Potocka-muza-polskich-romantykow

https://shron1.chtyvo.org.ua/Slobodianiuk_Mykhailo/Leib-hvardii_Hrodnenskyi_husarskyi_polk_1824_1830.pdf?

file:///C:/Users/Rodzice/AppData/Local/Temp/3802-12020-1-SM.pdf

 

.

Na stronie internetowej Artsherlock ukazał się interesujący artykuł poświecony Katarzynie Thomatis, uczestniczki życia dworskiego czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego.

„Caterina Cecilia Tomatis (Thomatis) z domu Filipazzi (vel Gattai) (1747-ok. 1792), włoska tancerka i wieloletnia metresa króla Stanisława Augusta – była jedną z barwniejszych postaci czasów stanisławowskich. Swoją pozycję towarzyską – jak relacjonują współcześni – zdobyła dzięki niepośledniej urodzie. Jej wdziękom nie oparł się nie tylko sam król, ale również Franciszek Ksawery Branicki czy August Fryderyk Moszyński. Można jednak przypuszczać, że grono jej adoratorów było zdecydowanie większe.

Urodziła się w Mediolanie. W latach 1760-64 występowała na scenach Wenecji, Pragi, Florencji i Genui. W 1765 r. znalazła się w gronie śpiewaków i tancerzy zaangażowanych przez Carla Alessandra Tomatisa (1739-1797), który z polecenia Stanisława Augusta organizował właśnie publiczny teatr królewski. Od 1765 r. już jako pierwsza tancerka zespołu teatralnego i kochanka Tomatisa występowała w Warszawie w spektaklach opery włoskiej oraz francuskich i polskich sztukach komediowych. Szybko zdobyła zainteresowanie i popularność…

Pierwszym ze znanych wizerunków jest datowana na ok. 1770 r. miniatura ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie, przedstawiająca młodą, chociaż nie zniewalającą postać o dziewczęcej jeszcze urodzie”.

.

Link do artykułu :

Nierozpoznany portret Cateriny Tomatis ze zbiorów Österreichische Galerie Belvedere w Wiedniu

W malarstwie miniaturowym  spotykamy prace będące kopiami wcześniej namalowanych portretów. Temat ten był już poruszany na blogu ale ciekawe porównania zawsze warto odnotować . W dzisiejszym wpisie przedstawię dwie prace wykonane przez wiedeńskiego miniaturzystę Heinricha Friedricha Fügera oraz znane mi repliki . Oba oryginały znajdują  się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.

.

.

Urszula z Zamoyskich hr. Michałowa Wandalin-Mniszchowa (1750-1808) – gwasz i akwarela na kości o wymiarach  15,9 x 12,1 cm.

W muzealnym opisie czytamy „Urszula Mniszchowa a Zamoyskich (ok. 1750-1808) córka wojewody lubelskiego Jana Jakuba Zamoyskiego i Ludwiki z Poniatowskich, żona Michała Jerzego hr. Wandalina-Mniszcha z Wielkich Kończyc. Należała do najbardziej zaufanych osób z otoczenia króla Stanisława Augusta. Przypuszczalnie osobiście odwiedziła wielkiego mistrza miniatury Heinricha Fugera w czasie swojego pobytu w Wiedniu w 1791 r. W półpostaci, siedząca w fotelu; zwrócona w lewo; suknia bladoniebieska, szal błękitny; włosy pudrowane, częściowo widoczny sznur pereł. Pod pachą trzyma tekę z rysunkami, w lewej dłoni reisfeder ( aluzja do artystycznych aspiracji portretowanej). Po prawej fragment oparcia fotela. Tło: seledynowo-niebiesko-brazowe, rozjaśnione wokół głowy. Oprawa: profilowany otok wgłębiony mosiężny, światło ramy perełkowanie. Niekwestionowane dzieło jednego z największych mistrzów miniatury portretowej w dziejach tego gatunku. Jak wiele pań swojego czasu, Mniszchowa zajmowała się malarstwem, prowadziła salon literacki i grała w dworskim teatrze amatorskim. [Iza Wiercińska].

W 2014 roku Dom Aukcyjny Altius ( XXII aukcja internetowa, 01.09.2014, poz. 15) wystawił na sprzedaż kopię tego portretu,  sygnowaną przez nieznanego mi „Baptiste” . Uchwycone przez Fügera charakterystyczne rysy twarzy nie uchodzącej za piękność Urszuli , na wykonanej kopii są uniwersalnie nijakie.

.

.

.

Na temat drugiej z omawianych miniatur potrzebna jest dyskusja oraz dalsze badania . Brak jest bowiem jednoznacznej odpowiedzi na pytania – czy przedstawiona na portretach dama to ta sama osoba, czy też mamy do czynienia z dwoma różnymi postaciami. Czy portret Wincentego Lesseura rzeczywiście przedstawia, jak się przyjmuje jego żonę czy może to kopia pracy Fügera.

.

.

Nieznana z imienia hrabina von Clamm – akwarela , gwasz na pergaminie (welin), wymiary 18,3 x 13,8 cm.

Pani Izabella Wiercińska , kustosz kolekcji miniatur portretowych MNW – „Nieznana z imienia hrabina von Clamm und Gallas, portret prawie identyczny z wizerunkiem pierwszej żony Wincentego Lesseura; krakowskiej tancerki Urszuli z Kaczkowskich. Miniatura zakupiona w ubiegłym roku przez Muzeum Narodowe w Warszawie jest bardzo enigmatycznym eksponatem. Niewykluczone, że jej twórcą jest jeden z największych mistrzów tego gatunku malarskiego Heinrich Friedrich Fuger (1751-1818), dyrektor Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, a osobą portretowaną nieznana z imienia austriacka hrabina von Clamm und Gallas. Przedstawiciele tej możnej rodziny byli dyplomatami, właścicielami wspaniałych pałaców w Pradze i Wiedniu, a także zamków w Tyrolu. byli np. mecenasami Ludwika van Beethvena. Wizerunek w zimnej tonacji błękitno zielonoszarej jest malowany delikatną, precyzyjną kreską, w której widać dużą biegłość jego twórcy. Kompozycja w swoich głównych zarysach, a także poszczególne jej elementy: strój i uczesanie modelki są zbieżne z portretem Urszuli Kaczkowskiej Lesseur (obecnie w Muzeum Narodowym w Poznaniu) , baletnicy i pierwszej żony najsławniejszego miniaturzysty polskiego Wincentego Lesseura (1745-1813), który na polecenie ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego (1732-1798) odwiedził Fugera w Wiedniu. Zbiory Luwru posiadają miniaturę z podobizną hrabiny von Clam-Gallas, legat sławnego kolekcjonera barona Basile’a de Schlichtinga. Niestety, w żadnym z tych przypadków nie udało się przypisać podobizny do konkretnej osoby z tego rodu i przy żadnym z nich nie widnieje imię osoby portretowanej. Niewykluczone, że Wincenty Lesseur zapożyczył ten wzór, nawiązujący w formie do malarstwa angielskiego, i wykorzystał aby przekazać wspomnienie o swojej pięknej żonie. Jedyne wzmianki na jej temat pochodzą od E. Rastawieckiego. H. Kamińska Krassowska odnalazła zapis w księdze parafialnej kościoła Św. Jana w Warszawie o chrzcie syna Lesseurów, Leona (1785). 3/4 w prawo, poniżej kolan, suknia biała przewiązana liliową szarfą w pasie, podpięta z boku złotą frędzlą, na ramionach bladoniebieski szal, uczesanie wysokie, włosy pudrowane przewiązane u góry białą wstążką, łokcie oparte na kamiennym postumencie z reliefem przedstawiającym bachantkę lub Terpsychorę ?, powyżej bukiet białych i czerwonych różyczek. Tło: zachmurzone niebo, fragment parku z pergolą i drzewami. Oprawa wtórna: wąski otok mosiężny oprawiony w jasnobrązowy welur, szkło nowe”

.

Wincenty Lesseur (1745-1813). Portret Urszuli Kaczkowskiej, żony artysty, circa 1795. Muzeum Narodowe w Poznaniu.

Więcej informacji o tej miniaturze we wcześniejszym wpisie – https://miniatury.wordpress.com/2019/05/02/wincenty-de-lesseur-portret-urszuli-kaczkowskiej/

Kreis Heinrich Friedrich Fueger Ursula Kaczkowska Portraitminiatur-Dame